Tungt släp (BE och B96)

Det finns två behörigheter för tungt släp. Körlektionerna utgår alltid ifrån Lerum på Brobacken 5.

BE-behörighet 6510:-

BE-körkort avser körkort för vanlig personbil med en tillkopplad tung släpvagn med en totalvikt på hela ekipaget över 4250kg.
OBS! Tänk på att på att bilen har en begränsad dragvikt oavsett vilket körkort/behörighet du har.

För att få BE-körkort behöver du:
– Ha fyllt 18 år
– Ha körkort för personbil (B)
– Ha ett giltigt körkortstillstånd
– Vara permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader
– Ha genomfört ett godkänt teoretiskt kunskapsprov samt ett godkänt praktiskt kunskapsprov hos Trafikverket.

 

Du får inte har något körkort som är utfärdat i en annan stat inom EES-området.
Körkortstillstånd ansöker du enklast hos Transportstyrelsen, där du hittar information om giltighet och de avgifter som Transportstyrelsen tar ut. Du kan ansöka om alla behörighet som du behöver vid samma tillfälle.

Utbildningen består av en teoretisk del och en praktisk del.

Teori
Den teoretiska delen består av ett bokpaket med tillhörande övningsfrågor på datorn. När du är redo genomförs ett kunskapsprov hos Trafikverket som består av 60 frågor. För att få godkänt behöver du få minst 42 rätt av de 60 frågorna.

Körning
Den praktiska delen består av 4 körlektioner om 50 min vardera då vi går igenom manövrering, säkerhetskontroll, funktionsbeskrivning, stadskörning och landsvägskörning.
I paketet ingår 4 körlektioner för utbildningen samt 3 körlektioner i samband med genomförande av det praktiska provet hos Trafikverket.

 

B96-behörighet 5500:-

För detta behöver du endast göra en uppkörning. Ingen teori krävs och du behöver inte heller ansöka om nytt körkortstillstånd. Däremot behöver du ta ett nytt foto hos Trafikverket.B96 avser körkort för vanlig personbil med en tillkopplad tung släpvagnmed en totalvikt på hela ekipaget mellan 3500Kg till

4250kg (tänk på att på att bilen har en begränsad dragvikt oavsett vilket körkort/behörighet du har). Det innebär att du får en ny behörighet på ditt körkort.
I paketet ingår 2 körlektioner för utbildning och 2 körlektioner i samband med genomförande av det praktiska provet hos Trafikverket.