Utbildningen hos oss sker i Nollvisionens anda.

Sedan 1997 utgör den s.k Nollvisionen grunden för det svenska trafiksäkerhetsarbetet - ingen ska dödas eller skadas svårt i vägtrafiken.

I arbetet för Nollvisionen talas om säkra förare, säkra fordon och säkra vägar.

Även om vi i Sverige har en mycket hög trafiksäkerhet jämfört med hur det ser ut i andra länder, så är verkligheten den att cirka nio gånger varje vecka anordnar anhöriga en begravning för någon som dött i trafiken.

Tre av dessa begravningar anordnas för en person som dött i en rattfylleriolycka.

Vi på Ardins Trafikskola vill att vår utbildning ska leda till att våra elever blir klokare och långsiktigt medverkar till att den negativa statistiken vänder till en mer positiv.

Därför utbildar för livet inte bara för ett prov.