Riskutbildning (B)

Riskutbildningen syftar till att öka förståelsen för farliga situationer och riskfyllda beteenden.
Utbildningarna ska medverka till att aktivt minska den höga dödlighet som idag råder bland unga förare i åldrarna 18-24 år.
Utbildningen är uppdelad i två delar:
- Teori - "riskettan" (RISK1B)
- Praktik "risktvåan" eller ”halkan”. (RISK2B)

Risk1B kan du gå när som helst i din utbildning då den inte kräver några förkunskaper.
Risk2B bokas i samråd med din lärare och det krävs att vissa moment i din körutbildning är godkända av din lärare innan bokning kan ske.
Riskutbildningen är obligatorisk och är giltig i 5 år efter det att du har gått kursen.

Del 1 - Risk1B
Kursen ger dig kunskap om och insikt i hur alkohol, andra droger, trötthet samt andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan.

För att få närvara och slutligen bli godkänd på riskettan krävs det att du:
- Kan styrka din identitet med en giltig legitimation.
- Deltar aktivt med reflektioner och diskussioner samt tar ställning i olika värderingsövningar.
- Kan svara på muntliga frågor under kursens gång, som visar att du har tagit till dig budskapet.
- Kommer i tid och är närvarande under hela kursen.