Risk2 (B)

Denna del gör dig medveten om de risker som finns med att köra på exempelvis halt underlag.

Du får prova på att köra i olika situationer och hastigheter och upptäcka både dina egna och fordonets begränsningar. Genom utbildningen får du uppleva hur olycksrisken har samband med hastigheten och väglaget. Det ger dig kunskap om vanliga olyckssituationer och insikt i möjligheterna att undvika riskerna samt hastighetens och skyddsutrustningens betydelse vid trafikolyckor.

Syftet är att du ska lära dig hur du undviker att hamna i svåra situationer och att du ska förstå hur till exempel hastigheten påverkar dina möjligheter att klara svårigheter.

 

Stora Holm – individuellt

Till Stora Holm på Holmvägen 55 tar man sig i egen regi och genomför utbildningen med personal på plats. Vi hjälper dig att boka så du hittar en tid som passar dig.

Har du några frågor, funderingar eller vill boka en plats så kontakta oss på telefon 0302-491030, via mail ardinstrafikskola@mindedu.se.