Moped klass 1 & 2

Om mopedkörkort

Mopeder indelas i två klasser, klass I och klass II.

Klass I
Är även känd som EU-moped och får köras i 45 km/h. Den körs i trafik som MC, med vissa undantag. Klass-I mopeden är registreringspliktig.
Nedan hittar du mer information om körkort för moped klass I.

Klass II
Går i max 25 km/h (30km/h för äldre modeller) och framförs i trafik som trampcykel, med vissa undantag. Klass II mopeden är inte registreringspliktig.
Nedan hittar du mer information om förarbevis för moped klass II.

Körkort för moped Klass I

Paketpris 4200 kr
I paketet ingår 9 timmar lärarledd teorikurs (2 dagar), studiematerial, fri tillgång till STR:s datorprogram på nätet, samt 4 st obligatoriska körlektioner.

Dessutom får du en rabatt på 500 kronor när du skriver in dig för B-körkort om du har tagit ditt AM-kort hos oss.

Kursstart: se webbutiken. Betalning ska ske senast 2 veckor före kursstart. Tänk på att anmälan är bindande.

Kurstider:
Lördag kl. 09.00-16.00 (lunch 12-13)
Söndag kl. 09.00-12.00

Det teoretiska kunskapsprovet kostar 325 kr (betalas till Trafikverket) och består av 70 frågor. För att få godkänt måste du ha minst 52 rätta svar.

AM-körkort avser körkort för moped klass I, med maxhastighet 45 km/h. Du får även köra traktor och vissa motorredskap. AM-kort kan tas av alla som fyllt 15 år och för att få ett körkort krävs att du:

  • har ett giltigt körkortstillstånd
  • har fyllt 15 år
  • har gått en utbildning hos en behörig utbildare
  • har genomfört ett godkänt teoretiskt kunskapsprov hos Trafikverket.

Körkortstillstånd ansöker du enklast hos Transportstyrelsen, där du hittar information om giltighet och priser. Du kan ansöka om alla behörighet som du behöver vid samma tillfälle.

Teori
Den teoretiska delen består av två teoriavsnitt på 9 timmar och övningsfrågor på datorn. Du gör sedan ett kunskapsprov hos Trafikverket.

Praktik
Den praktiska delen består av 1 körlektion manöverkörning/fordonskännedom, samt tre körlektioner i trafik med behörig trafiklärare. Vi kör i varierande trafikmiljöer, till exempel stadstrafik och landsväg.

Om läraren anser att det finns behov, bokas ytterligare körlektioner för att gå igenom vissa specifika delmoment.

Förarbevis för moped Klass II

Paketpris 2100 kr
I paketet ingår inkluderar 10 tim lärarledd teorikurs (2 Dagar) inklusive studiematerial.

Betalning ska ske till oss senast 2 veckor före kursstart. Tänk på att anmälan är bindande.

Kurstider:
Lördag kl. 09-16, lunch 12-13
Söndag kl. 09-13

Förarbevis för moped klass II kan tas av alla som fyllt 15 år och för att få ett förarbevis krävs att du:

  • har fyllt 15 år (men du får påbörja utbildning när du är 14 år och 9 månader.)
  • har blivit godkänd vid utbildning hos en behörig utbildare
  • har blivit godkänd vid ett prov hos en behörig provförättare

Utbildningen består av en teoretisk del (10 timmar lärarledda lektioner samt studiematerial) och ett teoretiskt prov. Provet görs på trafikskolan av examinator och kostar 325:-.