Tungt släp (B96 & BE)

Tungt släp (BE och B96)

Det finns två behörigheter för tungt släp.

BE-behörighet 6000:-

BE-körkort avser körkort för vanlig personbil med en tillkopplad tung släpvagn med en totalvikt på hela ekipaget över 4250kg.

För att få BE-körkort behöver du:

  • ha fyllt 18 år
  • ha körkort för personbil (B)
  • ha ett giltigt körkortstillstånd
  • vara permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader
  • ha genomfört ett godkänt teoretiskt kunskapsprov samt ett godkänt praktiskt kunskapsprov hos Trafikverket.

 

Du får inte har något körkort som är utfärdat i en annan stat inom EES-området.

Körkortstillstånd ansöker du enklast hos Transportstyrelsen, där du hittar information om giltighet och priser. Du kan ansöka om alla behörighet som du behöver vid samma tillfälle.

Utbildningen består av en teoretisk del och en praktisk del.

Teori
Den teoretiska delen består av ett bokpaket och övningsfrågor på datorn och avslutas med ett kunskapsprov på Trafikverket. Provet består av 60 frågor och du behöver ha minst 42 rätt för att få godkänt.

Körning
Den praktiska delen består av 4 körlektioner om 55 min vardera då vi går igenom manövrering, säkerhetskontroll, funktionsbeskrivning, stadskörning och landsvägskörning. I paketet ingår 4 lektioner för utbildning samt 3 lektioner för praktiskt prov.

 

B96-behörighet 4000:-

B96 avser körkort för vanlig personbil med en tillkopplad tung släpvagnmed en totalvikt på hela ekipaget mellan 3500Kg till 4250kg. Det innebär att du får en ny behörighet på ditt körkort.

I paketet ingår 2 lektioner för utbildning och 2 lektioner för praktiskt prov.

För detta behöver du endast göra en uppkörning. Ingen teori krävs och du behöver inte heller ansöka om nytt körkortstillstånd. Däremot behöver du ta ett nytt foto hos Trafikverket.